eZ Publish


  • Stworzenie fetch'a dla nadpisanego szablonu jest czynnością standardową – foreach "wyniki" as "wynik" itp. Co jednak jeśli naszego "wynik" jest w widoku zbyt wiele? Dopiszmy stronnicowanie i podzielmy wyniki na odpowiednie części. Wykorzystamy standardową wstawkę do stronnicowania wyników wziętą z widoku "full" pliku folder.tpl:

  • Aby wyłączyć cache'owanie w szablonach które nadpisaliśmy, na początku żądanego pliku *.tpl umieszczamy poniższą linijkę. Wartość "0" to ilość milisekund po jakiej cache wygasa. Ustawienie na "0" sprawi, że szablon w ogóle nie będzie cache'owany.

  • Jak pobrać typ MIME pliku? Przykład z użyciem domyślnej klasy w eZ Publish o nazwie file.

  • Jak usunąć z adresu url człon "index.php?" oraz nazwę site access'ów i w efekcie otrzymać czytelne i proste odnośniki na stronie? Przechodząc proces instalacji eZ z wykorzystaniem plain site'u otrzymujemy dwa siteaccesy o nazwach: W panelu wykonujemy dwie (trzy) ostatnie czynności: czyścimy całą pamięć cache, w tym momencie wchodząc na naszą stronę, zobaczymy, iż eZ… read more

  • Jak przekazać żądaną wartość (parametr) do pliku tpl? Rozwiązanie poniżej. Przykładowo – pobieramy fetch'em w folderze wszystkie obiekty klasy "file":

  • Domyślnie, ręczne wpisanie polskich znaków w szablonach tpl eZ Publish skutkuje pojawieniem się krzaczków. Rozwiązuje to prosta linijka którą dodajemy na samym początku szablonu w którym ręcznie wprowadzimy polskie znaki.

  • Jeśli używamy eZ Publish i edytora Kate (Linux / Ubuntu) to warto aby zawartość plików eZ'eta była podświetlona w poprawny sposób. Wystarczy zaimportować do edytora Kate odpowiedni plik XML. eztpl.xml_ Udostępniony plik XML, należy rozpakować i skopiować do katalogu /syntax edytora Kate – w moim przypadku poprawna lokalizacją będzie:

  • Jak w eZ Publish wyświetlić w szablonie opcje które wybraliśmy z listy rozwijanej pojedynczego bądź wielokrotnego wyboru? Poniższy kod przypisuje odpowiednią wartość do zmiennej w zależności od wybranej opcji z formularza <option> / <select>. Przykład z wykorzystaniem atrybutu o typie: A oto jak zdefiniowane zostały opcje przez administratora: