eZ Publish: Przekazywanie parametrów do szablonów

2012-06-26 eZ Publish

Jak przekazać żądaną wartość (parametr) do pliku tpl? Rozwiązanie poniżej.

Przykładowo – pobieramy fetch'em w folderze wszystkie obiekty klasy "file":

{def $pliki=fetch( 'content', 'tree', 
  hash( 'parent_node_id', $node.node_id, 
     'sort_by', $node.sort_array, 
     'class_filter_type', 'include', 
     'class_filter_array', array( 'file' ) ) ) }

Wyświetlamy odpowiedni widok line tych obiektów poprzez "foreach":

{foreach $pliki as $i => $plik}
  {node_view_gui content_node=$plik view=line liczba=100 lancuch='znakow' prawda=true()}
{/foreach}
 • wartości int możemy (ale nie musimy) wstawiać w apostrofach,
 • łańcuchy znaków przekazujemy w apostrofach,
 • wartości typu boolean przekazujemy jako true() bądź false() – pamiętamy o nawiasach "()".

W szablonie tpl wykorzystujemy przekazane zmienne jako:

$liczba, $lancuch, $prawda

Opcjonalnie w szablonie można zdefiniować te zmienne (choć nie jest to wymagane).

{default 
  $liczba = 0 
  $lancuch = '' 
  $prawda = false() }