eZ Publish: Wyświetlenie typu MIME pliku w szablonie

2012-06-27 eZ Publish

Jak pobrać typ MIME pliku? Przykład z użyciem domyślnej klasy w eZ Publish o nazwie file.

{$file.data_map.file.content.mime_type}

Przykładowy wynik zwrócony przez ww. polecenie:

application/x-gzip