Knowledge Base

Slick Knowledge Base brings you dozens of articles from various topics. Web design, programming, operating systems, software, hardware. Explore and enjoy!

Knowledge is the biggest treasure of humanity. I believe that by sharing my experience from IT sector and big passion to it, I will be able to wake up creativity inside you.


  • In this article we won't talk about what is Secure Shell – we'll just focus on how to use this protocol in Ubuntu. By default Ubuntu is unable to manage SSH connections because it's not installed. To be able to connect with remote machine we have to install OpenSSH Server on our local machine. Open… read more

  • In general – tar is an Unix program used to create data archives packed in one, single file. This article will quickly show how to create and extract such archive. Created file will be also compressed with bzip2. To create an archive from a directory or file: To extract this archive type: For more informations… read more

  • Crontab Backup If you use cron quite often, it is a good practice to backup it from time to time. This can be achieved in a very easy way. First, see what is your crontab content: Now just redirect standard output from screen to the destination file – our backup. This command will create a… read more

  • Semafor to prosty plik, którego zadaniem jest blokowanie wywołania n-tej instancji skryptu jeśli instancja n-1 nie zakończyła jeszcze swojego działania. Załóżmy, że napisaliśmy skrypt, którego zadaniem jest praca nad dużą ilością danych w bardzo krótkim odstępie czasu. Plik ze skryptem jest wywoływany cyklicznie co minutę przez cron'a. Jeśli dane wywołanie skryptu zdąży w minutę wykonać… read more

  • Załóżmy, że pracujemy z aplikacją w PHP, której działanie i zachowanie opiera się w pewnym stopniu na zmiennych otrzymanych jako parametry na pasku adresu. Może zajść potrzeba, że będziemy potrzebowali adresu uszczuplonego o przykładowy parametr. Poniższy artykuł pokaże jak można przefiltrować długi adres z parametrami i przefiltrować go z niepożądanych elementów. Powiedzmy, że mamy hipotetyczną… read more

  • Jeśli jesteś właścicielem bądź administratorem forum dyskusyjnego, opartego o skrypt phpBB3, to masz możliwość skorzystania z funkcjonalności dodawania na forum własnych tagów BBCode. W artykule pokaże Ci jak umieścić na forum własny znacznik na przykładzie filmów z serwisu YouTube. Dzięki nowemu znacznikowi, Twoi użytkownicy w bardzo prosty sposób będą mogli podzielić się na łamach Twojego… read more

  • In any place in Your wordpress template file You are able to obtain the unique identifier of current page that is actually shown (type doesn't matter (post or page)). Just use one of these functions:

  • Post thumbnail is a feature, that allows to assign a picture to a post. This is better than inserting picture as a part of post’s content because You can easily obtain this picture from post data by using function: Now, when adding or editing page, You should see new section called “Featured Image”. Dimensions (width… read more

  • Jeśli posiadamy na naszej stronie internetowej tzw. stopkę, to warto ją zaprogramować w taki sposób, aby ta zawsze przylegała do dolnej krawędzi strony. Efekt jest prosty do osiągnięcia a jednocześnie daje użytkownikowi wrażenie profesjonalnej i zwartej strony. Zanim przejdziemy do odpowiedniego kodu źródłowego, zobaczmy o co tutaj chodzi. Kiedy na naszej witrynie mamy pokaźną ilość… read more

  • If structure of you WordPress pages is very nested, you may want to get all identifiers that are parents (grand parents, grand grand parents etc.) of the current page. In this artcle I will show you how to achieve that just by using built-in WordPress function: As the param we will use current page ID:… read more