Knowledge Base

Slick Knowledge Base brings you dozens of articles from various topics. Web design, programming, operating systems, software, hardware. Explore and enjoy!

Knowledge is the biggest treasure of humanity. I believe that by sharing my experience from IT sector and big passion to it, I will be able to wake up creativity inside you.


  • Wsparcie dla protokołu LDAP nie jest domyślnie aktywne w PHP. Ubuntu umożliwia szybką instalację tego rozszerzenia dla języka PHP w Ubuntu. Wystarczy wywołać w terminalu poniższe komendy. Na serwerze w linii poleceń (terminal pod CTRL + ALT + T) instalujemy pakiet php5-ldap: Aby sprawdzić czy rozszerzenie zostało doinstalowane, wystarczy stworzyć prosty plik z funkcją phpinfo(),… read more

  • Załóżmy, że posiadamy 26 cyfrowy numer polskiego konta bankowego. Jego prezentacja w formie znak po znaku jest dobra do przechowywania jednak przy prezentacji warto sformatować numer separując odpowiednie człony numeru dla lepszego odczytu. Umożliwia to poniższy kod. Posiadamy numer konta zapisany jako: W efekcie otrzymujemy zapis numeru konta w bardziej przyjaznej formie. Cała porada będzie… read more

  • Jak sprawdzić czy wskazany ciąg znaków składa się z dokładnie z 26 znaków a co za tym idzie jest numerem konta bankowego obowiązującego w Polsce? Poniższa funkcja z wyrażeniem regularnym zwróci nam prawdę bądź fałsz w zależności od tego czy ciąg spełnia założenia czy też nie. Funkcja sprawdzająca poprawność wygląda następująco: Warto zwrócić uwagę na… read more

  • Przy standardowych ustawieniach programu Thunderbird, odpowiadając na czyjąś wiadomość e-mail, historia korespondencji jest dołączana do nowo tworzonej wiadomości na samej górze podczas gdy aktualnie tworzoną treść zmuszeni jesteśmy pisać na dole okna. Jest to dość uciążliwe i przy długiej historii korespondencji zmusza użytkownika do długiego przewijania tekstu. Aby przestawić kolejność odpowiadania na wiadomość i pisać… read more

  • Wtyczka YSlow to świetne narzędzie, pomagające web developerom w optymalizacji i podnoszeniu wydajności tworzonych przez nich strony internetowych. Aby YSlow działało, wymagana jest wtyczka Firebug. Problem polega na tym, iż Firebug od wersji 1.8 do 1.10 nie współpracuje z YSlow. Do czasu wydania kompatybilnych ze sobą wersji trzeba wykonać poniższy trick aby wtyczka działała w… read more

  • Both Kate and Dolphin use the same list with entries which contain server localisations (such as FTP e.g.). This list is called "places". When you add an entry to this list, then provided localisation will be easily available in both of the mentioned programs. This article will tell you how to save (backup) this list… read more

  • Process of changing host name in Ubuntu is quite easy. All you have to do is to edit two specific files, modify them and reboot your machine. Open terminal and (as super user) type: Below the first line (which contains something like "127.0.0.1 localhost") find host name you wish to modify and change it to… read more

  • To enjoy Windows fonts in Ubuntu just open terminal and type this command:

  • How to automatically have all out NTFS partitions mounted under Ubuntu? By default you have to click on selected partition in file manager (GUI) to force system to mount it. In fact this effect will stay until you reboot your system. Let's force Ubuntu to mount partitions permanently during it's start. Open Software Centre and in… read more

  • If you have more than one operating system on your machine, there is possibility to use one instance of Thunderbird (and / or Firefox) profile on both OS. Solution of this case is quite easy. We'll use two things. First – the fact, that Linux is able to read content of FAT / NTFS partitions.… read more

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!