Knowledge Base

Slick Knowledge Base brings you dozens of articles from various topics. Web design, programming, operating systems, software, hardware. Explore and enjoy!

Knowledge is the biggest treasure of humanity. I believe that by sharing my experience from IT sector and big passion to it, I will be able to wake up creativity inside you.


  • Jak sprawdzić czy wskazany ciąg znaków składa się z dokładnie z 26 znaków a co za tym idzie jest numerem konta bankowego obowiązującego w Polsce? Poniższa funkcja z wyrażeniem regularnym zwróci nam prawdę bądź fałsz w zależności od tego czy ciąg spełnia założenia czy też nie. Funkcja sprawdzająca poprawność wygląda następująco: Warto zwrócić uwagę na… read more

  • Przy standardowych ustawieniach programu Thunderbird, odpowiadając na czyjąś wiadomość e-mail, historia korespondencji jest dołączana do nowo tworzonej wiadomości na samej górze podczas gdy aktualnie tworzoną treść zmuszeni jesteśmy pisać na dole okna. Jest to dość uciążliwe i przy długiej historii korespondencji zmusza użytkownika do długiego przewijania tekstu. Aby przestawić kolejność odpowiadania na wiadomość i pisać… read more

  • Wtyczka YSlow to świetne narzędzie, pomagające web developerom w optymalizacji i podnoszeniu wydajności tworzonych przez nich strony internetowych. Aby YSlow działało, wymagana jest wtyczka Firebug. Problem polega na tym, iż Firebug od wersji 1.8 do 1.10 nie współpracuje z YSlow. Do czasu wydania kompatybilnych ze sobą wersji trzeba wykonać poniższy trick aby wtyczka działała w… read more

  • Both Kate and Dolphin use the same list with entries which contain server localisations (such as FTP e.g.). This list is called "places". When you add an entry to this list, then provided localisation will be easily available in both of the mentioned programs. This article will tell you how to save (backup) this list… read more

  • Process of changing host name in Ubuntu is quite easy. All you have to do is to edit two specific files, modify them and reboot your machine. Open terminal and (as super user) type: Below the first line (which contains something like "127.0.0.1 localhost") find host name you wish to modify and change it to… read more

  • To enjoy Windows fonts in Ubuntu just open terminal and type this command:

  • How to automatically have all out NTFS partitions mounted under Ubuntu? By default you have to click on selected partition in file manager (GUI) to force system to mount it. In fact this effect will stay until you reboot your system. Let's force Ubuntu to mount partitions permanently during it's start. Open Software Centre and in… read more

  • If you have more than one operating system on your machine, there is possibility to use one instance of Thunderbird (and / or Firefox) profile on both OS. Solution of this case is quite easy. We'll use two things. First – the fact, that Linux is able to read content of FAT / NTFS partitions.… read more

  • Secure file copy allows you to copy files between two hosts in a secured way. Below I posted some basic usage of this useful command. Syntax From local to remote From remote to local Keep in mind that the above syntax of Scp command, works perfectly on OS X.

  • Za pomocą JavaScript można wykonać ciekawy mechanizm wywoływania kolejnych funkcji (jedna po drugiej) tworząc jednocześnie nieskończoną pętle w momencie kiedy ostatnia funkcja wywołuje pierwszą (rozpoczynając cykl od początku). Przykład został pokazany poniżej z wykorzystaniem biblioteki jQuery. Opisywany mechanizm znalazł swoje zastosowanie na mojej jako prosty loader dający złudzenie animacji poprzez nieskończone wywoływanie (na przemian) funkcji… read more

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!