Knowledge Base

Slick Knowledge Base brings you dozens of articles from various topics. Web design, programming, operating systems, software, hardware. Explore and enjoy!

Knowledge is the biggest treasure of humanity. I believe that by sharing my experience from IT sector and big passion to it, I will be able to wake up creativity inside you.


  • Poniższa funkcja wyświetla wszystkie kaskadowe arkusze stylów z podanego katalogu. Następnie tworzy z nich odpowiednie wpisy aktywujące arkusze na stronie (znacznik link). Przykładowo – umieszczamy dowolne pliki css w:

  • Jeśli Twój ThinkPad ma dysk twardy na magistrali SATA to możesz mieć mały problem z instalacją systemu Windows. Ten nie potrafi sobie standardowo poradzić z takim dyskiem przez co przy próbie instalacji okienek, instalator zupełnie nie widzi napędu. Jak temu zaradzić? Ogólnie całość sprowadza się do przestawienia w BIOS'ie naszego komputera kontrolera Serial ATA (SATA)… read more

  • In this article we won’t be talking about the idea of backup in general aspect. We’ll just focus on how to improve backup process (of anything) using cron and several commands in bash. For purpose of this article we assume that our application is an intranet website, placed on a local server in most typical… read more

  • Programując na systemie Ubuntu w PHP z wykorzystaniem sesji, często dochodzi do konieczności zwiększenia czasu życia tychże ponad standardowe 1440 sekund (24 minuty). Najczęściej robi sie to poprzez użycie funkcji ini_set():

  • Biblioteka PHPExcel to świetne narzędzie, pomocne przy generowaniu arkuszy kalkulacyjnych za pomocą PHP. Wśród szeregu dostępnych możliwości jest taka, która umożliwia usunięcie kolumny aktywnego arkusza. Aby tego dokonać wystarczy wywołanie poniższej metody. Aby było efektywnej, zdefiniujemy tablicę w której jako elementy przekażemy nazwy kolumn, których chcemy się pozbyć. Np.: Jeśli zdefiniowana tablica zawiera nazwy kolumn… read more

  • Wsparcie dla protokołu LDAP nie jest domyślnie aktywne w PHP. Ubuntu umożliwia szybką instalację tego rozszerzenia dla języka PHP w Ubuntu. Wystarczy wywołać w terminalu poniższe komendy. Na serwerze w linii poleceń (terminal pod CTRL + ALT + T) instalujemy pakiet php5-ldap: Aby sprawdzić czy rozszerzenie zostało doinstalowane, wystarczy stworzyć prosty plik z funkcją phpinfo(),… read more

  • Załóżmy, że posiadamy 26 cyfrowy numer polskiego konta bankowego. Jego prezentacja w formie znak po znaku jest dobra do przechowywania jednak przy prezentacji warto sformatować numer separując odpowiednie człony numeru dla lepszego odczytu. Umożliwia to poniższy kod. Posiadamy numer konta zapisany jako: W efekcie otrzymujemy zapis numeru konta w bardziej przyjaznej formie. Cała porada będzie… read more

  • Jak sprawdzić czy wskazany ciąg znaków składa się z dokładnie z 26 znaków a co za tym idzie jest numerem konta bankowego obowiązującego w Polsce? Poniższa funkcja z wyrażeniem regularnym zwróci nam prawdę bądź fałsz w zależności od tego czy ciąg spełnia założenia czy też nie. Funkcja sprawdzająca poprawność wygląda następująco: Warto zwrócić uwagę na… read more

  • Przy standardowych ustawieniach programu Thunderbird, odpowiadając na czyjąś wiadomość e-mail, historia korespondencji jest dołączana do nowo tworzonej wiadomości na samej górze podczas gdy aktualnie tworzoną treść zmuszeni jesteśmy pisać na dole okna. Jest to dość uciążliwe i przy długiej historii korespondencji zmusza użytkownika do długiego przewijania tekstu. Aby przestawić kolejność odpowiadania na wiadomość i pisać… read more

  • Wtyczka YSlow to świetne narzędzie, pomagające web developerom w optymalizacji i podnoszeniu wydajności tworzonych przez nich strony internetowych. Aby YSlow działało, wymagana jest wtyczka Firebug. Problem polega na tym, iż Firebug od wersji 1.8 do 1.10 nie współpracuje z YSlow. Do czasu wydania kompatybilnych ze sobą wersji trzeba wykonać poniższy trick aby wtyczka działała w… read more