Knowledge Base

Slick Knowledge Base brings you dozens of articles from various topics. Web design, programming, operating systems, software, hardware. Explore and enjoy!

Knowledge is the biggest treasure of humanity. I believe that by sharing my experience from IT sector and big passion to it, I will be able to wake up creativity inside you.


  • Aby wyłączyć cache'owanie w szablonach które nadpisaliśmy, na początku żądanego pliku *.tpl umieszczamy poniższą linijkę. Wartość "0" to ilość milisekund po jakiej cache wygasa. Ustawienie na "0" sprawi, że szablon w ogóle nie będzie cache'owany.

  • Jak pobrać typ MIME pliku? Przykład z użyciem domyślnej klasy w eZ Publish o nazwie file.

  • Jak usunąć z adresu url człon "index.php?" oraz nazwę site access'ów i w efekcie otrzymać czytelne i proste odnośniki na stronie? Przechodząc proces instalacji eZ z wykorzystaniem plain site'u otrzymujemy dwa siteaccesy o nazwach: W panelu wykonujemy dwie (trzy) ostatnie czynności: czyścimy całą pamięć cache, w tym momencie wchodząc na naszą stronę, zobaczymy, iż eZ… read more

  • Jak przekazać żądaną wartość (parametr) do pliku tpl? Rozwiązanie poniżej. Przykładowo – pobieramy fetch'em w folderze wszystkie obiekty klasy "file":

  • Domyślnie, ręczne wpisanie polskich znaków w szablonach tpl eZ Publish skutkuje pojawieniem się krzaczków. Rozwiązuje to prosta linijka którą dodajemy na samym początku szablonu w którym ręcznie wprowadzimy polskie znaki.

  • Jeśli używamy eZ Publish i edytora Kate (Linux / Ubuntu) to warto aby zawartość plików eZ'eta była podświetlona w poprawny sposób. Wystarczy zaimportować do edytora Kate odpowiedni plik XML. eztpl.xml_ Udostępniony plik XML, należy rozpakować i skopiować do katalogu /syntax edytora Kate – w moim przypadku poprawna lokalizacją będzie:

  • Jak w eZ Publish wyświetlić w szablonie opcje które wybraliśmy z listy rozwijanej pojedynczego bądź wielokrotnego wyboru? Poniższy kod przypisuje odpowiednią wartość do zmiennej w zależności od wybranej opcji z formularza <option> / <select>. Przykład z wykorzystaniem atrybutu o typie: A oto jak zdefiniowane zostały opcje przez administratora:

  • Let's say that in one of our tables we store informations when our employees had their holidays. Columns "absent" stores date in one of MySQL format. How, from thousands of rows (where each describes one day), fetch only those from specific month? For purpose of this article let's say that format of our stored dates… read more

  • To be able to connect with a database using GUI (for example MySQL Workbench) it is necessary to set up specific connections. But before that, You'll have to get specific permissions to a computer from which You want to establish connection. See an example below how to give these permissions in the Terminal. Open it… read more

  • Thanks to terminal (Ubuntu) you're able to import and export your database in a very easy way. Open terminal (CTRL + ALT + T) and then depending on action use this code. To import database from local *.sql file: After that you'll be prompted to enter password for MySQL database you've chosen. This short tip… read more