Knowledge Base

Slick Knowledge Base brings you dozens of articles from various topics. Web design, programming, operating systems, software, hardware. Explore and enjoy!

Knowledge is the biggest treasure of humanity. I believe that by sharing my experience from IT sector and big passion to it, I will be able to wake up creativity inside you.


  • Domyślnie, ręczne wpisanie polskich znaków w szablonach tpl eZ Publish skutkuje pojawieniem się krzaczków. Rozwiązuje to prosta linijka którą dodajemy na samym początku szablonu w którym ręcznie wprowadzimy polskie znaki.

  • Jeśli używamy eZ Publish i edytora Kate (Linux / Ubuntu) to warto aby zawartość plików eZ'eta była podświetlona w poprawny sposób. Wystarczy zaimportować do edytora Kate odpowiedni plik XML. eztpl.xml_ Udostępniony plik XML, należy rozpakować i skopiować do katalogu /syntax edytora Kate – w moim przypadku poprawna lokalizacją będzie:

  • Jak w eZ Publish wyświetlić w szablonie opcje które wybraliśmy z listy rozwijanej pojedynczego bądź wielokrotnego wyboru? Poniższy kod przypisuje odpowiednią wartość do zmiennej w zależności od wybranej opcji z formularza <option> / <select>. Przykład z wykorzystaniem atrybutu o typie: A oto jak zdefiniowane zostały opcje przez administratora:

  • Let's say that in one of our tables we store informations when our employees had their holidays. Columns "absent" stores date in one of MySQL format. How, from thousands of rows (where each describes one day), fetch only those from specific month? For purpose of this article let's say that format of our stored dates… read more

  • To be able to connect with a database using GUI (for example MySQL Workbench) it is necessary to set up specific connections. But before that, You'll have to get specific permissions to a computer from which You want to establish connection. See an example below how to give these permissions in the Terminal. Open it… read more

  • Thanks to terminal (Ubuntu) you're able to import and export your database in a very easy way. Open terminal (CTRL + ALT + T) and then depending on action use this code. To import database from local *.sql file: After that you'll be prompted to enter password for MySQL database you've chosen. This short tip… read more

  • Wpis nie dotyczy użytkowników Linuxa, gdyż to o czym chcę tutaj wspomnieć jest automatycznie załatwiane przez takie aplikacje jak Amarok, Rhythmbox czy Qmmp. Mowa o pobieraniu informacji z naszej lokalnej maszyny do serwera Last.fm odnośnie utworów których teraz słuchamy. Lata temu, kiedy Last.fm startował, programiści wypuścili plugin m.in dla Winampa, w postaci biblioteki DLL. Plik… read more