Knowledge Base

Slick Knowledge Base brings you dozens of articles from various topics. Web design, programming, operating systems, software, hardware. Explore and enjoy!

Knowledge is the biggest treasure of humanity. I believe that by sharing my experience from IT sector and big passion to it, I will be able to wake up creativity inside you.


  • Thanks to terminal (Ubuntu) you're able to import and export your database in a very easy way. Open terminal (CTRL + ALT + T) and then depending on action use this code. To import database from local *.sql file: After that you'll be prompted to enter password for MySQL database you've chosen. This short tip… read more

  • Wpis nie dotyczy użytkowników Linuxa, gdyż to o czym chcę tutaj wspomnieć jest automatycznie załatwiane przez takie aplikacje jak Amarok, Rhythmbox czy Qmmp. Mowa o pobieraniu informacji z naszej lokalnej maszyny do serwera Last.fm odnośnie utworów których teraz słuchamy. Lata temu, kiedy Last.fm startował, programiści wypuścili plugin m.in dla Winampa, w postaci biblioteki DLL. Plik… read more

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!