PHP


 • It may happen, that after successful installation of LAMP environment, when you will try to open PHP script in your browser, instead of result, you will see raw source code. It means that Apache is not handling PHP. To solve this open terminal and edit file: It’s worth to backup this file before changing anything.… read more

 • Sometimes your scripts will consume a lot of memory. Lack of it may cause in PHP throwing a fatal error with something like this below: Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 103 bytes) The amount of bytes may be different but rest will be the same. To prevent it,… read more

 • For example – you want to know how many Mondays, Tuesdays etc. are in a specific month and year? Here’s a simple code that returns an array with desired values. As you can see, all you have to set are two variables your_date_month and your_date_year. When you’ll dump days_of_week_array you’ll see for example: Example shown… read more

 • Załóżmy, że pracujemy z aplikacją w PHP, której działanie i zachowanie opiera się w pewnym stopniu na zmiennych otrzymanych jako parametry na pasku adresu. Może zajść potrzeba, że będziemy potrzebowali adresu uszczuplonego o przykładowy parametr. Poniższy artykuł pokaże jak można przefiltrować długi adres z parametrami i przefiltrować go z niepożądanych elementów. Powiedzmy, że mamy hipotetyczną… read more

 • Poniższa funkcja wyświetla wszystkie kaskadowe arkusze stylów z podanego katalogu. Następnie tworzy z nich odpowiednie wpisy aktywujące arkusze na stronie (znacznik link). Przykładowo – umieszczamy dowolne pliki css w:

 • PHP: Przedwczesny “timeout” sesji

  2012-06-28 PHP Will Redirect 🚩

  Programując na systemie Ubuntu w PHP z wykorzystaniem sesji, często dochodzi do konieczności zwiększenia czasu życia tychże ponad standardowe 1440 sekund (24 minuty). Najczęściej robi sie to poprzez użycie funkcji ini_set():

 • Wsparcie dla protokołu LDAP nie jest domyślnie aktywne w PHP. Ubuntu umożliwia szybką instalację tego rozszerzenia dla języka PHP w Ubuntu. Wystarczy wywołać w terminalu poniższe komendy. Na serwerze w linii poleceń (terminal pod CTRL + ALT + T) instalujemy pakiet php5-ldap: Aby sprawdzić czy rozszerzenie zostało doinstalowane, wystarczy stworzyć prosty plik z funkcją phpinfo(),… read more