PHP


 • It may happen, that after successful installation of LAMP environment, when you will try to open PHP script in your browser, instead of result, you will see raw source code. It means that Apache is not handling PHP. To solve this open terminal and edit file: It’s worth to backup this file before changing anything.… read more

 • Sometimes your scripts will consume a lot of memory. Lack of it may cause in PHP throwing a fatal error with something like this below: Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 103 bytes) The amount of bytes may be different but rest will be the same. To prevent it,… read more

 • For example – you want to know how many Mondays, Tuesdays etc. are in a specific month and year? Here’s a simple code that returns an array with desired values. As you can see, all you have to set are two variables your_date_month and your_date_year. When you’ll dump days_of_week_array you’ll see for example: Example shown… read more

 • Semafor to prosty plik, którego zadaniem jest blokowanie wywołania n-tej instancji skryptu jeśli instancja n-1 nie zakończyła jeszcze swojego działania. Załóżmy, że napisaliśmy skrypt, którego zadaniem jest praca nad dużą ilością danych w bardzo krótkim odstępie czasu. Plik ze skryptem jest wywoływany cyklicznie co minutę przez cron'a. Jeśli dane wywołanie skryptu zdąży w minutę wykonać… read more

 • Załóżmy, że pracujemy z aplikacją w PHP, której działanie i zachowanie opiera się w pewnym stopniu na zmiennych otrzymanych jako parametry na pasku adresu. Może zajść potrzeba, że będziemy potrzebowali adresu uszczuplonego o przykładowy parametr. Poniższy artykuł pokaże jak można przefiltrować długi adres z parametrami i przefiltrować go z niepożądanych elementów. Powiedzmy, że mamy hipotetyczną… read more

 • Poniższa funkcja wyświetla wszystkie kaskadowe arkusze stylów z podanego katalogu. Następnie tworzy z nich odpowiednie wpisy aktywujące arkusze na stronie (znacznik link). Przykładowo – umieszczamy dowolne pliki css w:

 • Programując na systemie Ubuntu w PHP z wykorzystaniem sesji, często dochodzi do konieczności zwiększenia czasu życia tychże ponad standardowe 1440 sekund (24 minuty). Najczęściej robi sie to poprzez użycie funkcji ini_set():

 • Biblioteka PHPExcel to świetne narzędzie, pomocne przy generowaniu arkuszy kalkulacyjnych za pomocą PHP. Wśród szeregu dostępnych możliwości jest taka, która umożliwia usunięcie kolumny aktywnego arkusza. Aby tego dokonać wystarczy wywołanie poniższej metody. Aby było efektywnej, zdefiniujemy tablicę w której jako elementy przekażemy nazwy kolumn, których chcemy się pozbyć. Np.: Jeśli zdefiniowana tablica zawiera nazwy kolumn… read more

 • Wsparcie dla protokołu LDAP nie jest domyślnie aktywne w PHP. Ubuntu umożliwia szybką instalację tego rozszerzenia dla języka PHP w Ubuntu. Wystarczy wywołać w terminalu poniższe komendy. Na serwerze w linii poleceń (terminal pod CTRL + ALT + T) instalujemy pakiet php5-ldap: Aby sprawdzić czy rozszerzenie zostało doinstalowane, wystarczy stworzyć prosty plik z funkcją phpinfo(),… read more

 • Załóżmy, że posiadamy 26 cyfrowy numer polskiego konta bankowego. Jego prezentacja w formie znak po znaku jest dobra do przechowywania jednak przy prezentacji warto sformatować numer separując odpowiednie człony numeru dla lepszego odczytu. Umożliwia to poniższy kod. Posiadamy numer konta zapisany jako: W efekcie otrzymujemy zapis numeru konta w bardziej przyjaznej formie. Cała porada będzie… read more

 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2