PHP: Dynamiczne czytanie zawartości katalogu

2012-07-13 PHP

Poniższa funkcja wyświetla wszystkie kaskadowe arkusze stylów z podanego katalogu. Następnie tworzy z nich odpowiednie wpisy aktywujące arkusze na stronie (znacznik link).

Przykładowo – umieszczamy dowolne pliki css w:

/var/www/_css

a następnie korzystamy z poniższej funkcji:

function appendCss()
{
 $appendArray = array();
 $dir     = '_css';
 $styleSheets = scandir($dir);
 $styleSheets = array_diff($styleSheets, array('.', '..'));
 foreach ($styleSheets as $css)
 {
  $fileInfo   = pathinfo($css);
  $fileExtension = strtolower($fileInfo['extension']);

  if ($fileExtension == 'css')
  {
   $appendArray[] = $css;
  }
 }

 foreach ($appendArray as $cssFileToAppend)
 {
  ?>
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo PROTOCOL . DOMAIN; ?>/_css/<?php echo $cssFileToAppend; ?>?v=1; ?>" type="text/css" media="screen" />
  <?php
 }
}

Wywołując ją w odpowiednim miejscu nagłówka szablonu otrzymamy gotową listę znaczników z dołączonymi arkuszami stylów. Każde dodanie nowego arkusza CSS skutkować będzie jego automatycznym pojawieniem się na stronie. To oczywiście przykład. Listowanie katalogu możemy wykorzystać na wiele innych sposobów.

<?php appendCss(); ?>