Thunderbird: Odpowiadanie na wiadomość od góry

2012-06-28 Software

Przy standardowych ustawieniach programu Thunderbird, odpowiadając na czyjąś wiadomość e-mail, historia korespondencji jest dołączana do nowo tworzonej wiadomości na samej górze podczas gdy aktualnie tworzoną treść zmuszeni jesteśmy pisać na dole okna. Jest to dość uciążliwe i przy długiej historii korespondencji zmusza użytkownika do długiego przewijania tekstu.

Aby przestawić kolejność odpowiadania na wiadomość i pisać od góry musimy wykonać kilka szybkich kroków przedstawionych poniżej.

  • przechodzimy do menu i odnajdujemy pozycję "Konfiguracji kont",
  • na liście po lewej odnajdujemy zdefiniowane przez nas konto pocztowe i przechodzimy do opcji "Tworzenie",
  • odnajdujemy opcję "Podczas tworzenia odpowiedzi automatycznie cytuj oryginalną wiadomość" (jeśli nie ma przy niech zaznaczenia to zaznaczamy),
  • z listy rozwijanej pod ww. opcją wybieramy "rozpocznij wiadomość powyżej cytowanego tekstu".

Od teraz historia konwersacji będzie się układała w odwrotnej, praktyczniejszej kolejności.